توسعه نرم افزار

صنعت نرم افزار از بدو اختراع کامپیوتر جزیی از بزرگترین اقتصادهای دنیا بوده است. نرم افزارها در همه صنعت ها پیدا می شوند و از این رو مهندسی نرم افزار نیاز به تجربه و تخصصی بالا دارد. ویرا اندیش خاورمیانه با بهترین تیم توسعه نرم افزار و به روزترین متدهای مهندسی در راستای صنعت نرم افزار گام بر میدارد.